AutoAid.dk’s privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan AutoAid.dk indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores ydelser (salg af olie og autodele).

Vi behandler de oplysninger, du indtaster i vores system, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Hvilke informationer indsamler vi om dig
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være
- For- og efternavn
- Privat- eller virksomhedsadresse
- E-mail adresse
- CVR nr.
- Bank- eller konto oplysninger

AutoAid.dk har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider.

Hvad er formålet med indsamlingen af dine data
Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendig for det formål som er beskrevet i første afsnit
AutoAid.dk formål med indsamling af dine data kan være et eller flere af følgende:
- Behandling af dine køb
- Tilpasning af kommunikation og markedsføring  
- Afsendelse af reklamer og tilbud
- Afsendelse af nyhedsbreve

Adgang til dine oplysninger
Kun AutoAid.dk har adgang til dine personoplysninger i det omfang. Dine oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe du er kunde hos os og så længe du ønsker, at have os opbevare dine oplysninger. Du kan altid kontakte os for at slette dine oplysninger hvis du ønsker det.

Vi videregiver ikke oplysninger til andre. Dine oplysninger bliver behandlet kun indenfor EU lande ifm. bestilling af produkter hos os.

Dine rettigheder
GDPR giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynetover vores behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Sociale medier
Vi deler ikke dine oplysninger på de sociale medier.

AutoAid.dk
Rugvænget 56
2630 Tåstrup
CVR: 30536061